Inzerce

Prodej skútru Longija LJ50QT-K, r.v. 2009

Insolvenční správce nabízí v rámci insolvenčního řízení prodej skútru značky Longija LJ50QT-K, rok výroby 2009. Skútr v současné době nepojízdný.

Kupní cena: 10.000,00 Kč

Bližší informace – email bohm.inspravce@gmail.com nebo tel 702 182 599

Insolvenční správce nabízí v rámci insolvenčního řízení prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 1/15 k nemovitým věcem v obci Oborná, okres Bruntál.         Jedná se o následující nemovité věci:

- pozemek parc. č. 379, trvalý travní porost, o výměře 502 m2 // - pozemek parc. č. 510/2, trvalý travní porost, o výměře 80.917 m2 // - pozemek parc. č. 510/3, trvalý travní porost, o výměře 6.377 m2 // - pozemek parc. č. 510/4, trvalý travní porost, o výměře 8.752 m2 // - pozemek parc. č. 510/5, trvalý travní porost, o výměře 7.414 m2 // - pozemek parc. č. 515/3, lesní pozemek, o výměře 1.087 m2 // - pozemek parc. č. 520/2, trvalý travní porost, o výměře 4.866 m2 // - pozemek parc. č. 521/2, trvalý travní porost, o výměře 4.577 m2 // - pozemek parc. č. 534, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 617 m2 // - pozemek parc. č. 535/2, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 989 m2 // - pozemek parc. č. 535/3, lesní pozemek, o výměře 7.050 m2 // - pozemek parc. č. 537, trvalý travní porost, o výměře 307 m2 // - pozemek parc. č. 543, trvalý travní porost, o výměře 1.163 m2 // - pozemek parc. č. 1342/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 339 m2 // - pozemek parc. č. 1415/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 68 m2 // - pozemek parc. č. 1415/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 28 m2 // - pozemek parc. č. 1418/35, vodní plocha, o výměře 68 m2 // - pozemek parc. č. 1418/98, vodní plocha, o výměře 9 m2 // - pozemek parc. č. 1503/2, trvalý travní porost, o výměře 277 m2

Předmětné nemovitosti sepsané v soupisu majetkové podstaty se budou v rámci insolvenčního řízení zpeněžovat jakožto funkční celek.

Kupní cena: 350.000,00 Kč

Bližší informace – email bohm.inspravce@gmail.com nebo tel 702 182 599

Metylovice  - Prodej spoluvl. podílu k nemovitým věcem

Insolvenční správce nabízí v rámci insolvenčního řízení prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 1/8 k nemovitým věcem v obci Metylovice, okres Frýdek-Místek. Jedná se o následující nemovité věci:

- pozemek parc. č. St. 882, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 105 m2, jehož součástí je stavba: Metylovice, č.p. 518, rod.dům, stavba stojí na pozemku p.č.: St. 882

- pozemek parc. č. 1084/6, ostatní plocha, výměra 495 m2

- pozemek parc. č. 1084/10, zahrada, výměra 400 m2

- pozemek parc. č. 1084/13, ostatní plocha, výměra 359 m2

Insolvenční správce dále nabízí také spoluvlastnický podílu o velikosti 1/4 k nemovitým věcem v obci Metylovice, okres Frýdek-Místek. Jedná se o následující nemovité věci:

- pozemek parc. č. 495/15, ostatní plocha, výměra 774 m2

- pozemek parc. č. 595/4, vodní plocha, výměra 19 m2

- pozemek parc. č. 595/5, vodní plocha, výměra 370 m2

- pozemek parc. č. 615/4, trvalý travní porost, výměra 1328 m2

- pozemek parc. č. 631/4, trvalý travní porost, výměra 650 m2

- pozemek parc. č. 631/6, trvalý travní porost, výměra 5712 m2

- pozemek parc. č. 632/3, vodní plocha, výměra 1220 m2

- pozemek parc. č. 632/5, ostatní plocha, výměra 120 m2

- pozemek parc. č. 633/4, ostatní plocha, výměra 50 m2

- pozemek parc. č. 643/6, trvalý travní porost, výměra 4251 m2

Kupní cena: 490.000,00 Kč 

Insolvenční správce upřednostňuje zpeněžení předmětných nemovitostí sepsaných v soupisu majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení jakožto funkční celek.

Bližší informace – email bohm.inspravce@gmail.com nebo tel 702 182 599

Pičin  - Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 k nemovitým věcem

Insolvenční správce nabízí v rámci insolvenčního řízení prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 k nemovitým věcem v obci Pičín, okres Příbram. Jedná se o následující nemovité věci:

- pozemek parc. St. 126/2, o výměře 22 m2, zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: společný dvůr

- pozemek parc. č. 1312/49, o výměře 112 m2, zahrada,

Předmětné nemovitosti sepsané v soupisu majetkové podstaty se budou v rámci insolvenčního řízení zpeněžovat jakožto funkční celek.

Kupní cena: 17.000,00 Kč

Bližší informace – email bohm.inspravce@gmail.com nebo tel 702 182 599