Inzerce

Prodej skútru Longija LJ50QT-K, r.v. 2009

Insolvenční správce nabízí v rámci insolvenčního řízení prodej skútru značky Longija LJ50QT-K, rok výroby 2009. Skútr v současné době nepojízdný.

Kupní cena: 10.000,00 Kč

Bližší informace – email bohm.inspravce@gmail.com nebo tel 702 182 599

Insolvenční správce nabízí v rámci insolvenčního řízení prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 1/15 k nemovitým věcem v obci Oborná, okres Bruntál.         Jedná se o následující nemovité věci:

- pozemek parc. č. 379, trvalý travní porost, o výměře 502 m2 // - pozemek parc. č. 510/2, trvalý travní porost, o výměře 80.917 m2 // - pozemek parc. č. 510/3, trvalý travní porost, o výměře 6.377 m2 // - pozemek parc. č. 510/4, trvalý travní porost, o výměře 8.752 m2 // - pozemek parc. č. 510/5, trvalý travní porost, o výměře 7.414 m2 // - pozemek parc. č. 515/3, lesní pozemek, o výměře 1.087 m2 // - pozemek parc. č. 520/2, trvalý travní porost, o výměře 4.866 m2 // - pozemek parc. č. 521/2, trvalý travní porost, o výměře 4.577 m2 // - pozemek parc. č. 534, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 617 m2 // - pozemek parc. č. 535/2, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 989 m2 // - pozemek parc. č. 535/3, lesní pozemek, o výměře 7.050 m2 // - pozemek parc. č. 537, trvalý travní porost, o výměře 307 m2 // - pozemek parc. č. 543, trvalý travní porost, o výměře 1.163 m2 // - pozemek parc. č. 1342/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 339 m2 // - pozemek parc. č. 1415/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 68 m2 // - pozemek parc. č. 1415/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 28 m2 // - pozemek parc. č. 1418/35, vodní plocha, o výměře 68 m2 // - pozemek parc. č. 1418/98, vodní plocha, o výměře 9 m2 // - pozemek parc. č. 1503/2, trvalý travní porost, o výměře 277 m2

Předmětné nemovitosti sepsané v soupisu majetkové podstaty se budou v rámci insolvenčního řízení zpeněžovat jakožto funkční celek.

Kupní cena: 350.000,00 Kč

Bližší informace – email bohm.inspravce@gmail.com nebo tel 702 182 599