Inzerce

Prodej skútru Longija LJ50QT-K, r.v. 2009

Insolvenční správce nabízí v rámci insolvenčního řízení prodej skútru značky Longija LJ50QT-K, rok výroby 2009. Skútr v současné době nepojízdný.

Kupní cena: 10.000,00 Kč

Bližší informace – email bohm.inspravce@gmail.com nebo tel 702 182 599

Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 1/8 k nemovitým věcem – k.ú. Zátaví a k.ú. Staré Kestřany, okr. Písek

Insolvenční správce nabízí v rámci insolvenčního řízení prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 1/8 k nemovitým věcem zapsaným na LV 842 – způsob využití: ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 239 m2, vedeném pro k.ú. Zátaví a LV 23 – způsob využití trvalý travní porost, o výměře 6892 m2, vedeném pro k.ú. Staré Kestřany (oboje okr. Písek)

Kupní cena: 21.184,00 Kč

Bližší informace – email bohm.inspravce@gmail.com nebo tel 702 182 599