Insolvenční řízení

KSPH 72 INS 18593/2015
Sylva Tesaříková
KSPH 65 INS 19828/2015Jiří Vlček
KSPH 72 INS 20692/2015Milan a Bohuslava Mulačovi
KSCB 41 INS 23404/2015Vojtěch Tomek - ukončeno
KSPH 71 INS 24267/2015František a Jana Voříškovi
KSPH 64 INS 23847/2015Marcela Hyrmanová
KSCB 27 INS 24885/2015Miroslav a Jana Němcovi
KSPH 69 INS 25819/2015Karel a Lyubov Krušinovi
KSPH 66 INS 27222/2015Marika Maierová
KSCB 28 INS 27246/2015Miloslav a Hana Mikeskovi
KSPH 72 INS 29012/2015František Červinka
KSCB 27 INS 29052/2015Petra Diviaková
KSPH 61 INS 30779/2015Ilona Karlová
KSPH 70 INS 28766/2015Pavel a Hana Kočovi
KSPH 67 INS 1490/2016Jaroslava Volková
KSCB 25 INS 131/2016Jan Ďuďa
KSCB 28 INS 30216/2015Marie Berková
KSPH 66 INS 1584/2016Jaroslava Rychterová
KSPH 63 INS 23091/2015Jan Šejba
KSPH 63 INS 23708/2015Pavel Švůgr
KSCB 41 INS 30512/2015Ivana Bromová
KSPH 60 INS 1562/2016Zdeňka Čížková
KSPH 67 INS 3817/2016Marie Pastyriková
KSPH 61 INS 2057/2016Vlasta Kuchaříková
KSPH 65 INS 1433/2016Monika Budilová
KSPH 72 INS 4651/2016Lucie Jebri Štočková
KSPH 67 INS 6438/2016Michaela Fechtnerová
KSPH 65 INS 4113/2016Stanislav Javůrek - ukončeno
KSPH 68 INS 7135/2016Jana Kapsová
KSCB 28 INS 3091/2016Petr Jankovich
MSPH 90 INS 3359/2016ALFA SCRAP s.r.o.
KSPH 70 INS 8848/2016Zlatuše Šomegová
KSPH 71 INS 5933/2016Antonín Šefl
KSCB 25 INS 10483/2016Zdeněk Němec
KSPH 72 INS 10748/2016Jana Kuklová
KSCB 27 INS 5450/2016Juraj Végh
KSPH 67 INS 11279/2016Martin a Jana Džbánkovi
KSPH 68 INS 12151/2016Martin Černohorský
MSPH 98 INS 8310/2016Michal Kaftan
KSCB 28 INS 13288/2016Věra Vithová
MSPH 88 INS 12124/2016Olga Kalašová
KSPH 70 INS 14103/2016Eliška Kocmánková
KSPH 66 INS 15934/2016Jana Poštová
KSPH 68 INS 15551/2016Iva Malinová
KSCB 28 INS 18862/2016Radek Kobylka
MSPH 60 INS 20774/2016Ing. Jasminka Kulenović
KSPH 69 INS 19131/2016Roman a Kateřina Škulinovi
KSCB 45 INS 21292/2016Blanka Havlíková
KSCB 28 INS 23931/2016Linda Šebestová
KSPH 64 INS 18374/2016Lenka Veselá
KSUL 74 INS 25633/2016

Václav a Jiřina Krejčí

KSPL 29 INS 23068/2016Jitka Orlová
KSCB 56 INS 28136/2016Miloslav Beránek
KSPH 71 INS 19577/2016 Ladislav Křížek
KSPH 69 INS 27730/2016Monika Kocmanová
KSCB 44 INS 1208/2017Václav Vítovec
MSPH 59 INS 27331/2016Tomáš Dohnal
KSUL 43 INS 25896/2016Ondřej Chlumecký
KSUL 70 INS 835/2017Karel Sotona
KSUL 85 INS 18175/2016Jana Šimková
KSPL 58 INS 3480/2017Ing. Rhett Bernat
MSPH 92 INS 6504/2017Kateřina Soumarová
KSPH 71 INS 6435/2017Tereza Vostárková
KSPH 60 INS 25265/2016Luboš Huml
KSCB 25 INS 9148/2017Václav Dubský
KSPL 53 INS 7577/2017Václav a Dagmar Kotlabovi
KSPH 62 INS 7636/2017Tomáš Wolf
KSPH 63 INS 21595/2016Tibor Rostaš
KSUL 45 INS 10408/2017Jan a Nicole Brožovských
KSCB 41 INS 8779/2017Vilma Příbramská
KSUL 89 INS 9862/2017Pavla Váňová
KSHK 15 INS 11373/2017Jiřina Hostačná